Velg den beste løsningen for deg …

Meld deg på enkeltmoduler, eller hele kurset på én gang! 😀

Et par ting å være klar over:

  1. Alle må starte med «0) Om Kurset Hobby-Homeopat» (denne er inkludert i «0-3) Hele Kurset»).
  2. Modul 0 og 1  jobber du deg gjennom innholdet i en fast rekkefølge: du fullfører trinnvis hvert tema, før du kan gå videre til neste.
  3. Du må fullføre «Modul 0» før du får starte på «Modul 1»; du må fullføre «Modul 1» før du får starte på «Modul 2» og «3″.
  4. «Modul 2» og «3″ kan du jobbe med om hverandre, for disse henger sammen innholdsmessig! Her er det også fritt fram å hoppe mellom de ulike temaene.

Meld Deg På:

0-3) Hele Kurset – én betaling

Hele kurset, én betaling. Tilgang til innholdet og oppdateringer for alltid!

Starte med introen? Eller har du tatt introen – og skal melde deg på resten?

0) Intro Hobby-Homepat

Denne kursmodulen gir deg innblikk i hva kurset Hobby-Homeopat omfatter og utstyrer deg med.

1-3) Resten av Kurset

For deg som har fullført Intro-delen og vil melde deg på resten av kurset! (Tilgang til alt innhold, og oppdateringer, for alltid!)

Vil du melde deg på én modul av gangen?

0) Intro Hobby-Homepat

Denne kursmodulen gir deg innblikk i hva kurset Hobby-Homeopat omfatter og utstyrer deg med.

1) Homeopati

For deg som har fullført Intro-delen og vil melde deg på kursmodulen hvor du blir kjent med hva homeopati er; hva du selv kan behandle og hva du bør søke hjelp for; og – ikke minst – du lærer hvordan du skal gå frem når du foreskriver homeopati som en Hobby-Homeopat!

2) Materia Medica

I denne delen av kurset blir du kjent med Medisinbildene (Materia Medica) til homeopatimidlene jeg anbefaler at du skaffer til husapoteket ditt.

3) Helseplager

Denne modulen gir deg oversikt over Helseplagene du kan bruke homeopati-husapoteket ditt for, med tilhørende indikerte midler. (Ikke helt ferdig enda, men du kan likevel melde deg på alt nå – om du er ivrig!)

Les mer om de enkelte modulene her:

2 389

3) Helseplager

I denne delen av kurset helseplagene du kan bruke husapoteket ditt for, med tilhørende indikerte midler.

Finn ut mer ...

Kr 2 389

2) Materia Medica

I denne delen av kurset blir du kjent med medisinbildene (Materia Medica) til homeopatimidlene jeg anbefaler at du skaffer til husapoteket ditt.

Finn ut mer ...

Kr 2 389

1) Homeopati

I denne kursmodulen blir du kjent med hva homeopati er; hva du selv kan behandle og hva du bør søke hjelp for; og - ikke minst - du lærer hvordan du skal gå frem når du foreskriver homeopati som en Hobby-Homeopat!

Finn ut mer ...

Kr 189

0) Intro Hobby-Homeopat

Denne kursmodulen gir deg et solid innblikk i hva kurset "Hobby-Homeopat omfatter.

Finn ut mer ...